logotyp.png
kontakt.png

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Byggråd

Sammanfattning av föreskrifter enligt Byggnormen:
* Alla byggnader dit allmänheten har tillträde skall ha minst en entré utan trappsteg.
* Rampens bredd skall vara minst 1300 mm (900 mm inom och till en bostad).
* Rampens längd får vara max. 6 meter. Längre ramper måste ha vilplan efter 6 meter.
* Rampen får luta max. 1:12

byggraad.jpg