logotyp.png
kontakt.png

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Byggråd

Allmänna byggråd enligt BBR99 / BKR99

Trappschaktets minsta bredd i m.
0,90
1,20

0,90

0,90
0,8
1,20

Trappor i olika byggnader och lokaler
Trappor i bostadshus Inom och till en bostad
Till flera bostäder i en byggnad som saknar hissar för bårtransporter
Till flera bostäder i en byggnad som har hissar för bårtransporter
Till källare och vindar i flerbostadshus
Till källare och inredda vindar i småhus
Trappor i byggnader som inrymmer samlingslokaler, butiker, hotell, kontor, hantverks- eller industrilokaler ​

Räcken och ledstänger

Trappor, trapplan, ramper och balkonger, som inte avgränsas av vägggar, skall ha räcken som förhindrar olycksfall. Trappor och ramper med högre höjd än 0,5 m skall på båda sidor ha ledstänger eller motsvarande som är lätta att gripa om.

Räcken och trapplan inom en bostad bör vara minst 0,90 m höga och räcken på övriga trapplan, balkonger och lofgångar minst 1,10 m höga.