logotyp.png
kontakt.png

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Plåtprofiler

Beklädnadsplåt till våra balkongräcken tillverkas av stuccerad PVF2-lackerad aluminiumplåt. Standardprofilerna redovisas nedan. Andra profileringar kan utföras. För färgsättning se under respektive räckestyp.

platprofiler.jpg