logotyp.png
kontakt.png

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Dolda KKR-profiler

Om fasaden skall tilläggsisoleras sker montaget med längsgående KKR-profiler enligt föregående alternativ. KKR-profilerna monteras före tilläggsisoleringen och den nya fasaden byggs upp innan balkongerna monteras.

DoldaKKR-profiler.jpg