logotyp.png
kontakt.png

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Längsgående KKR-profiler

När fasadens beskaffenhet inte tillåter montage med fasadkonsoler, sker montaget lämpligen med längsgående lodräta KKR-profiler. Infästningen sker vid varje bjälklag, eller andra lämpliga infästningspunkter.

kkr-profiler.jpg